Senin, 25 Februari 2013

bahasa melayu malaysia: menurut salah satu guru malaysia di trengganu Sejarah Perkembangan dan Asal Usul Bahasa Melayu(malaysia)

bahasa melayu malaysia: menurut salah satu guru malaysia di trengganu

Sejarah Perkembangan dan Asal Usul Bahasa Melayu(malaysia)

1. Untuk mengetahui asal usul Bahasa Melayu kita perlu mengetahui asal usul penutur aslinya terlebih dahulu, iaitu orang Melayu. Asal usul bangsa Melayu sehingga kini masih kabur tetapi beberapa sarjana Eropah seperti Hendrik Kern (Belanda) dan Robert von Heine Geldern (Austria) telah melakukan penyelidikan secara kasar tentang latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno.

2. Teori mereka menyatakan bahawa bangsa Melayu berasal daripada kelompok Austronesia, iaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di China yang kemudiannya berhijrah dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia dan akhirnya menduduki wilayah Asia Tenggara.
3. Gelombang pertama dikenali sebagai Melayu-Proto dan berlaku kira-kira 2500 tahun Sebelum Masehi
4. Kira-kira tahun 1500 tahun Sebelum Masehi, datang pula gelombang kedua yang dikenali sebagai Melayu-Deutro. Mereka mendiami daerah-daerah yang subur di pinggir pantai dan tanah lembah Asia Tenggara. Kehadiran mereka ini menyebabkan orang-orang Melayu-Proto seperti orang-orang Jakun, Mahmeri, Jahut, Temuan, Biduanda dan beberapa kelompok kecil yang lain berpindah ke kawasan hutan dan pedalaman. Golongan Melayu-Deutro ini dikatakan nenek moyang masyarakat Melayu yang ada pada masa kini.

5. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia, manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Selain daripada rumpun bahasa Austronesia, terdapat rumpun bahasa Austro-Asia dan rumpun bahasa Tibet-Cina.

6. Ahli bahasa telah membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada tiga tahap utama iaitu:
a. Bahasa Melayu Kuno,
b. Bahasa Melayu Klasik dan
c. Bahasa Melayu Moden.

Bahasa Melayu Kuno
1. Bahasa Melayu tergolong dalam keluarga bahasa Nusantara di bawah golongan bahasa Sumatera. Bahasa Melayu kuno digunakan pada abad ke-7 hingga abad ke-13 pada zaman kerajaan Sriwijaya. pada waktu itu, BM kuno telah menjadi lingua franca dan bahasa pentadbiran kerana sifat bahasa Melayu yang bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar. Bahasa Melayu juga tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa.

2. Oleh sebab agama Hindu menjadi pegangan orang Melayu ketika itu, bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit yang menyumbang kepada pengayaan kosa kata dan ciri-ciri keilmuaan (kesarjanaan) Bahasa Melayu. Bahasa Sanskrit dianggap sebagai bahasa sarjana dan digunakan oleh bangsawan. Bahasa Melayu juga mudah dilentur mengikut keadaan dan keperluan.

3. Bukti penggunaan Bahasa Melayu kuno boleh dilihat pada batu-batu bersurat abad ke-7 yang ditulis dengan huruf Palawa iaitu:

a. Batu bersurat di Kedukan Bukit, Palembang (683 M)
b. Batu bersurat di Talang Ruwo, dekat Palembang (684 M)
c. Batu bersurat di Kota Kampur, Pulau Bangka (686 M)
d. Batu bersurat di Karang Brahi, Meringin, daerah Hulu Jambi (686 M)

4. Berpandukan isinya, penulisan di batu bersurat tersebut dibuat atas arahan raja Srivijaya, sebuah kerajaan yang mempunyai empayar meliputi Sumatera, Jawa, Semenanjung Tanah Melayu, Segenting Kra dan Sri Lanka. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa rasmi dan bahasa pentadbiran kerajaan Srivijaya, sekaligus meluaskan penyebaran Bahasa Melayu ke tanah jajahan takluknya . Walaupun bahasa pada batu bersurat itu masih berbahasa Sanskrit, akan tetapi masih terdapat pengaruh Bahasa Melayu Kuno di dalamnya.

5. Istilah “Melayu” timbul buat pertama kali dalam tulisan Cina pada tahun 644 dan 645 Masehi. Tulisan ini menyebut mengenai orang “Mo-Lo-Yue” yang mengirimkan utusan ke Negeri China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi keada Raja China. Letaknya kerajaan “Mo-Lo-Yue” ini tidak dapat dipastikan tetapi ada yang mencatatkan di Semenanjung Tanah Melayu dan di Jambi, Sumatera.

6. Selain bukti penggunaan bahasa Melayu kuno di atas,batu bersurat di Gandasuli, Jawa Tengah (832 M) ditulis dalam huruf Nagiri.

7. Bahasa Melayu kuno mempunyai beberapa ciri iaitu;

a. Terdapat unsur-unsur pinjaman daripada bahasa Sanskrit.
b. Bunyi b ialah w dalam Melayu kuno (Contoh: bulan - wulan)
c. Tidak wujud bunyi e pepet (Contoh dengan - dngan atau dangan)
d. Awalan ber- ialah mar- dalam Melayu kuno (contoh: berlepas-marlapas)
e. Awalan di- ialah ni- dalam bahasa Melayu kuno (Contoh: diperbuat - niparwuat)
f. Ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti bh, th, ph, dh, kh, h (Contoh: sukhatshitta)
g. Huruf h hilang dalam bahasa moden (Contoh: semua-samuha, saya: sahaya)

Peralihan Bahasa Melayu Kuno Ke Bahasa Melayu Klasik

1. Pengaruh agama Islam yang semakin mantap di Asia Tenggara pada abad ke-13 turut memberi kesan kepada perkembangan bahasa Melayu. Kedatangan Islam ke Tanah Melayu telah banyak mengubah sistem bahasa Melayu terutama dari aspek kosa kata, struktur ayat dan sistem tulisan.

2. Terdapat tiga batu bersurat yang penting:
a. Batu bersurat di Pagar Ruyung, Minangkabau (1356)- ditulis dalam huruf India dan
mengandungi prosa Melayu kuno dan beberapa baris sajak Sanskrit. Bahasanya berbeza sedikit daripada bahasa batu bersurat abad ke-7.
b. Batu bersurat di Minye Tujuh, Acheh (1380)- masih memakai abjad India dan buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimat nabi, Allah dan rahmat
c. batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu (1303-1387)- ditulis dalam tulisan Jawi dan membuktikan tulisan Arab telah telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad itu.

3. Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu kuno kerana selepas abad ke-14, muncul kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan.

Bahasa Melayu Klasik

1. Abad ke –13 merupakan waktu bermulanya zaman peralihan di Kepulauan Melayu dengan berkembangnya agama Islam ke rantau ini. Ini telah mempengaruhi bangsa dan bahasa di sini, terutamanya bangsa dan bahasa Melayu. Pengaruh India sedikit demi sedikit mula digantikan dengan pengaruh Islam dan Arab. Kegemilangannya bahasa Melayu klasik boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting iaitu zaman kerajaan Melaka, zaman kerajaan Acheh dan zaman kerajaan Johor-Riau

2. Zaman penting bagi Bahasa Melayu ialah pada zaman Kerajaan Melayu Melaka. Kerajaan Melayu Melaka yang telah menerima Islam dan berjaya membina empayar yang luas telah dapat meningkatkan kemajuan dan perkembangan Bahasa Melayu di rantau ini. Bahasa Melayu telah digunakan dalam pentadbiran dan aktiviti perdagangan serta menjadi “lingua franca” para pedagang. Bahasa Melayu juga telah menjadi alat penyebaran agama Islam ke seluruh Kepulauan Melayu. Bahasa Melayu telah mendapat bentuk tulisan baru iaitu tulisan Jawi. Perbendaharaan kata juga telah bertambah dengan wujudnya keperluan untuk mengungkapkan idea-idea yang dibawa oleh peradaban Islam. Keagungan Kesultanan Melaka jelas tergambar di dalam “Sejarah Melayu” oleh Tun Seri Lanang, sebuah karya dalam Bahasa Melayu yang sangat tinggi nilainya.

3. Kedatangan orang-orang Eropah dan kejatuhan Kesultanan Melaka ke tangan Portugis pada tahun1511 masehi tidak menamatkan pengaruh Bahasa Melayu. Ramai di antara mereka yang menjalankan penyelidikan dan menyimpan catatan mengenai bahasa dan kesusasteraan Melayu. Beberapa contoh usaha mereka ialah :

a. Pigafetta, seorang ketua kelasi berbangsa Itali dalam pelayarannya bersama Magellan, telah menyusun kamus Melayu-Itali semasa singgah di Pulau Tidore pada tahun 1521. Kamus ini merupakan daftar kata daripada bahasa yang dituturkan oleh orang-orang di pelabuhan itu dengan lebih 400 patah perkataan dan merupakan daftar kata Melayu-Eropah yang tertua. Kedudukan Pulau Tidore yang terletak jauh daripada tempat asal Bahasa Melayu menggambarkan betapa luasnya Bahasa Melayu tersebar.
b. Jan Hugen Van Linschotten, seorang bangsa Belanda pernah tinggal di Indonesia antara tahun 1586 hingga 1592 dan berkhidmat sebagai pegawai kepada pemerintah Portugis. Beliau ada mencatatkan dalam bukunya bahawa Bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa yang paling dihormati antara bahasa-bahasa negeri timur.

c. Pada awal abad ke-18, Francios Valentijn, seorang pendeta dan ahli sejarah bangsa Belanda yang banyak menulis menganai wilayah Kepulauan Melayu, telah menggambarkan kepentingan Bahasa Melayu seperti berikut :
Bahasa mereka, Bahasa Melayu, bukan sahaja dituturkan di daerah pinggir laut, tetapi juga digunakan di seluruh Kepulauan Melayu dan di segala negeri-negeri Timur, sebagai suatu bahasa yang difahami di mana-mana sahaja oleh setiap orang.”

4. Satu bukti tentang tingginya martabat Bahasa Melayu dan luas penggunaanya di wilayah ini adalah pada surat-menyurat antara pentadbir dan raja-rja di Kepulauan Melayu. Antaranya ialah :
a. Surat Sultan Acheh kepada Kapitan Inggeris, James Lancester (1601)
b. Surat Sultan Alauddin Shah dari Acheh kepada Harry Middleton (1602)
c. Surat Sultan Acheh kepada raja Inggeris, King James (1612)
(Ketiga-tiga surat ini tersimpan di perpustakaan Bodelein, London)

5. Dalam abad ke-17, terdapat banyak usaha oleh sarjana-sarjana Eropah untuk menyusun kamus dan daftar kata, yang kemudiannya diteruskan kepada bidang morfologi, sintaksis dan fonologi.

6. Tokoh-tokoh tempatan juga tidak ketinggalan memberikan sumbangan. Kebanyakan usaha mereka berkisar tentang agama dan sastera. Palembang dan Acheh telah menggantikan Melaka sebagai pust keintelektualan Melayu. Tokoh-tokoh di Acheh antaranya ialah :
a. Sheikh Nuruddin Al-Raniri (“Bustanul Salatin”)
b. Shamsuddin Al-Sumaterani (“Mirat Al-Mukmin”)
c. Abdul Rauf Singkel (“Mirat Al-Tullab”)
d. Hamzah Fansuri (“Syair Perahu”)

7. Di Palembang pula terdapat Abdul Samad Al-Falambani dengan kitab “Hikayat Al-Salakin”.

8. Selain daripada Acheh dan Palembang, beberapa tokoh juga timbul di tempat-tempat lain. Di Brunei, Pengiran Syahbandar Muhammad Salleh (Pengiran Indera Muda) telah menghasilkan “Syair Rakis”, manakala di Banjarmasin pula terkenal dengan Arshad Al-Banjari dengan kitab “Sabil Al-Muhtadin”. Sheikh Mohd Ismail Daud Al-Fatani di Pattani pula menghasilkan “Matla’al Badrain” dan “Furu’ Al-Masail”.

Ciri-ciri bahasa Melayu klasik:

1. Ayatnya panjang, berulang, berbelit-belit dan banyak menggunakan struktur ayat pasif.
2. Menggunakan bahasa istana: contoh tuanku, baginda, bersiram, mangkat dsb.
3. Kosa kata arkaik dan jarang digunakan ; ratna mutu manikam, edan kesmaran (mabuk asmara), sahaya, masyghul (bersedih)
4. Banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat): sebermula, alkisah, hatta, adapun.
5. Banyak menggunakan ayat songsang: pendepanan predikat
6. Banyak menggunakan partikel ``pun' dan `lah'

Perkembangan Bahasa Melayu Moden

1. Bahasa Melayu moden dikatakan bermula pada abad ke-19. Hasil karangan Munsyi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden kerana sifatnya yang dikatakan agak menyimpang dengan bentuk bahasa Melayu klasik. Sebelum penjajahan British, bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi, berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan, dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam.

2. Selepas Perang Dunia Kedua, British merubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan.

3. Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan, Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang menyebut bahawa, "Bahasa Kebangsaan negara ini adalah Bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukan dengan undang-undang Parlimen”.
4. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 menetapkan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negara (bahasa yang digunakan dalam semua urusan rasmi kerajaan persekutuan, negeri, tempatan dan badan berkanun).
5. Laporan Razak 1956 mencadangkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara dan menjadi alat utama perpaduan antara kaum.

SEJARAH BAHASA(melayu) INDONESIA Dan BAHASA MELAYU MALAYSIA


SEJARAH BAHASA(melayu) INDONESIA
Dan
BAHASA MELAYU MALAYSIA

Pada dasarnya bajhasa Indonesia tumbuh dari bahasa melayu. Walaupun dalam perkembangannya  sudah tidak sama lagi dengan bahasa melayu.
Menurut perkembangtanm bahasa Indonesia di bedajkan menjadi tiga macam, yakni:

a.      Bahasa melayu kuno

Bahasa melayu kuno ialah bahasa melayu yang dipakai pada zaman kebesaran kerajaan Sriwijaya.
Bahasa melayu kuno ini telah bercampur dengan bahasa sansekerta, dengan dijumpainya 4 buah prasasti peninggalan kerajaan sriwijaya
1.      Prasasti kedukan bukit.(sekitar Palembang) yang berciri tahun 605 caka (= 683 masehi)
2.      P. talang tuwo (sekitar Palembang) 606 caka (= 684 M)
3.      P. karang brahi (antara jambi dan sungai musi) 614 (= 692 M)
4.      P. kota kapur (Bangka barat) 608 (= 686M)

Terpakainya bahasa melayu kuno pada zaman sriwijaya terbukti dan dipertegas oleh rahib bangsa cina bernama IT SING yang mengatakan bahwa “ yang dipakai sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran tata bahasa sansekerta dan kebudayaan waktu itu ialah bahasa “KWUN LUN”, yang  tidak lain yang dimaksudkan ialah bahasa melayu kuno. Suatu catatan dicina juga menyatakan “bahwa para musafir cina yang telah bertahun tahun tinggal di sriwijaya pernah menyebutkan adanya pemakaian bahasa kwun lun di wilayah kerajaan sriwijaya.
Pemakaian bahasa melayu kuno pada waktu itu tewlah tersebar kedaerah daerah kekuasaan sriwijaya, yakni, keminang kabau (sumatera barat_), pulau Bangka, dan semenanjung melayu.
Akhirnya karena serangan bertubi-tubi dari berbagai kerajaan lain, yakni kerajaan COLA(india) pada tahun 1024, kerajaan singosari zaman raja kertanegara pada tahun 1275, dan kerajaan majapahit zaman mahapatih gajah mada (1331- 1364), maka sriwijaya semakin lemah, bahkan kemudian runtuh sama sekali.

b.      Bahasa melayu pertengahan

Bahasa melayu pertengahan ialah bahasa melayu yang dipakai orang pada zaman kerajaan malaka.
Kota malaka yang terletak di semenanjung melayu, mula mula dikuasai oleh negeri SIAM (MUANGTHAI/ sekarang Thailand): tetapi kira kira pada tahun 1400 kerajaan malaka dapat memerdakan diri. Rajanya masih keturunan raja PARAMAISORA yang berasal dari JAWA.
Menurut cerita yang ditulis oleh penulis sejarah bangsa portugis, paramaisora adalah seorang/orang jawa keturunan bangsawan dari kerajaan BLAMBANGAN. Karena suatu pemberontakan yang pada waktu itu timbul di jawa, ia bersama pengikutnya melarikan diri ke luar jawa, yang akhirnya tiba di SINGAPURA. Disitu paramaisora diterima dengan baik oleh gubernur Siam, tetapi kemudian ia merebut kekuasaan setelah berhasil membunuh gubernur siam. Ia menjadi pembesar dikota singapura. Lama kelamaan ia tidak kerasan di singapura dan setelah mengadakan perjalanan yang tak tentu arahnya, akhirenya sampailah paramaisora di pantai barat semenanjung melayu. Di situlah ia mendirikan sebuah kota yang di namainya MALAKA.
Di lain pihak, runtuhnya kerajaan sriwijaya menyebabkan pusat kekuasaan, perniagaan, dan kebudayaan pindah ke malaka.
Kota malaka menjadi pusat perniagaan, tempat menimbun aneka barang perdagangan, baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang akan di ekspor. Karena itulah banyak saudagar asing yang berkumpul di malaka. Oleh sebab itu dalam melakukan transaksi maupun perkumpulan lainnya mereka harus berkenalan dan mempelajari bahasa melayu. Dan dari situlah bahasa melayu menjadi bahasa perhubungan ( LINGUA FRANCA).
Di kota malaka berdiam pula orang-orang hindu dan islam, orang yang beragama islam jumlahnya cukup besar, mereka kebanyakan berasal dari CAMBAY, GUJARAT. Dengan demikian, kota malaka juga menjadi pusat perkembangan dan kehidupan agama islam.
Agama islam beserta kebudayaannya, terutama, bahasa arab yang menjadi pengantar agama islam, sangan mengesan di hati orang-orang malaka. Dengan demikian pengaruh islam pun mulai masuk kedalam sastra melayu terutama melayu indonesia(sekarang= sastra Indonesia)
Agama islam masuk ke Indonesia melalui persi, itulah sebabnya, dalam sastra Indonesia yang bercorak islam sering terasa adanya pengaruh persi.
Sastra melayu pada waktu itu berkembang dengan pesatnya. Tetapi sayang perkembangan yang pesat itu tidak dapat berlangsung terus, karena pada tahun 1511 kota malaka dihancurkan oleh angkatan laut PERINGGI (PORTUGIS).
Pada waktu tentara portugis berhasil masuk kota malaka mereka mendapati bahasa melayu telah dipakai sebagai bahasa perhubungan dalam pergaulan sehari-hari.
Akibat serangan portugis itu, perpustakaan, pusat pusat kebudayaan dan peradaban juga istanya lenyap di makan api pembakaran kota malaka.
Kata kata bahasa melayu berhasil dikumpulkan oleh seorang yang bernama PIGAFETA dalam sebuah kamus melayu yang berjudul Mleise Woordenlijst.  ia adalah orang portugis yang menumpang kapal ekspedisi magelhaens kira-kira pada tahun 1922, setelah mengunjungi tidore.

Sultan Mahmud syah yang menjadi raja malaka pada waktu itu, setelah kalah perang dari portugis terpaksa pindah ke Pahang dan kemudian ke bintan. Sesudah kota bintan dihancurkan pula oleh portugis pada tahun 1526, sultan Mahmud syah melarikan diri ke Kampar dan meninggal disana. Baginda diganti anaknya yang bergelar sultan alaudin syah II. Dialah yang mendirikan negeri baru di johor pada sebuah selat yang sempit diantara pulau singapura dan semenanjung melayu pada tahun 1530. Dari sanalah ia mencoba merebut kembali kota malaka dari tangan portugis namun usahanya tidak membuahkan hasil. Dalam pada itu orang orang portugis telah memperkuat kota malaka dan tidak segan segan pula mereka mengambil batu batu makam para raja dan bangsawan untuk membuat benteng mereka.
Sisa sisa kebudayaan kota malaka akibat pembakaran itu tidak dapat diketahui dan diselidiki. Tetapi untunglah kerajaan johor segera timbul, karena setelah kerajaan itu berdiri, sultan johor memerintahkan para pujangganya untuk menulis kembali buku buku sebaga pengganti buku buku yang telah lenyap tersebut. Dari johorlah itu kita dapat menyelidiki sastra melayu sampai sekarang, yakni sastra melayu yang berbahasa melayu johor. SEKARANG BAHASA MELAYU JOHOR dianggap sebagai bahasa nasional Negara Malaysia, dus, Bahasa melayu itulah yang di anggap orang sebagai bahasa melayu tinggi, karena disamping digunakan dalam naskah naskah melayu seperti sejarah melayu, hikayat HANG TUAH, dan sebagainya juga dianggap sebagai bahasa melayu standar yang diajarkan di sekolah sekolah. Bahasa melayu tinnggi itulah yang di sering sebut bahasa melayu riau, karena tempat kelahiran bahasa melayu itu di wilayah Riau sekarang.
 Disamping melayu tinggi terdapat pula bahasa melayu rendah, yang terkenal dengan sebutan melayu pasar. Bahasa melayu pasar tersebut merupakan bahasa melayu campuran, karena terpakai dalam pergaulan umum antar suku maupun antar rakyat dengan orang orang asing. Para pemakai bahasa itu, karena terdorong akan kebutuhan komunikasi untuk memakainya, mereka mencampur kata kata melayu dengan kata kata bahasa daerah maupun bahasa asing yang sudah umum di dalam masyarakat , yang akhirnya menjadikan kalimat kalimat yang kurang mengindahkan kaidah tata bahasa,
Sebagai akibat dari bahasa melayu campuran tersebut, maka terjadilah bahasa melayu daerah, misalnya bahasa melayu deli, melayu tapanuli, melayu minangkabau, melayu betawi/jakarta, melayu manado, melayu ambon, dan sebagainya.

Ketika orang orang belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 dan merebut malaka pada tahun 1641, bahasa melayu telah tersebar ke berbagai daerah. Kedudukan bahasa melayu dalam masyarakat bertambah kuat dan meningkat, karena pengetahuan masyarakat tentang bahasa melayumakin mendalam dan meluas. Hal itu dapat kita ketahui dalam beberapa peristiwa penting, antara lain:
1.      Dalam bidang pengajaran di Maluku, belanda menggan ti bahasa pengantar portugis dengan bahasa belanda, namun usaha itu gagal. Sebagai npenggantinya digunakan bahsa pengantar melayu.

Kedudukan bahasa melayu yang telah mengakar dalam masyarakat melayu dapat kita buktikan dalam pernyataan bugmans dalam bukunya yang berjudul :”Geschiedenis Van Het Onderwijs In Nederlands Indie”. Yang menyatakan bahwa “ bahasa melayu pada waktu itu telah menjadi bahasa pergaulan umum di wilayah Maluku”.

2.      Sejak zaman kompeni ( V.O.C ) Pemerintah Hindia Belanda menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar resmi dalam hubungannya dengan para raja dan rakyat di nusantara. Begitu pula pemakaian secara resmi dalam administrasi pemerintahan. Dalam hal ini secara tidak langsung telah menjadi bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda.

c.       Bahasa melayu modern

Bahasa melayu modern adalah bahasa melayu yang hidup sezaman dengan bangkitnya kesadaran bangsa Indonesia.
Sejak permulaan abad ke-20 ini sudah timbul kesadaran di kalangan kaum terpelajar Indonesia. Mereka berpendapat bahwa hanya dengan persatuanlah bangsa Indonesia akan dapat membebaskan diri dari belenggu penjajah Belanda.
Untuk dapat menanamkan rasa persatuan dan rasa kebangsaan, dalam tubuh bangsa Indonesia dibutuhkan adanya bahasa yang mengikat yang dinamai bahasa nasional. Atas dasar pemikiran  itu, maka timbullah berbagai macam usaha, antara lain ialah perjuangan dewan rakyat, jurnalistik, organisasi politik, kegiatan dalam balai pustaka, konggres pemuda, kegiatan dalam pujangga baru, kesempatan pada masa pendudukan jepang, dan meletusnya revolusi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945.

Pada bulan mei 1918 pemerintah belanda melantik Dewan Rakyat (Volksraad). Berdasarkan tatatertib dewan rakyat tersebut, para anggota dewan diwajibkan menggunakan bahsa belanda dalam perundang-undangan. Tetapi ketentuan tersebut akhirnya diubah setelah anggota dewan mengusulkan kebebasan menggunakan bahasa melayu dalam perungang-undangan disamping penggunaan bahasa belanda.

Dalam bidang jurnalistik, banyak terdapat harian dan majalah yang menggunakan bahasa melayu sebagai media masanya. Para tokoh yang terkenal dalam bidang ini antara lain; A. Rivai, dr. M. Amir, Haji Agus Salim, Adinegoro, Mr. Mohammad Yamin, Mr soemanang,. Mereka berjasa dalam mengembangkan bahasa melayu  sebagai bahasa persatuan.

Dalam organisasi politik, bahasa melayu di gunakan sebagai media pemersatu bangsa Indonesia dalam pidato-pidato, pertemuan akbar, rapat umum dan lain sebagainya. Organisasi tersebut antara lain; Budi Utomo, PNI ( Partai Nasional Indonesia) Sarikat islam,dan lain sebagainya.

Dalam rangka melaksanakan politik etis, Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan surat keputusan Gubernemen tertanggal 14 september 1908 No. 12, mendirikan sebuah komisi yang bernama “ Commissie voor de Inlandsche School en Volkslektuur” (Komisi untuk Sekolah Bumiputera dan Bacaan  Rakyat). Atau lebih dikenal dengan “ Commissie voor de Volkslektuur”  (Komisi Bacaan Rakyat). Komisi tersebut berkewajiban memberikan pertimbangan serta saran-saran kepada Diretur Urusan Pengajaran, Ibadat, dan Kerajinan dalam hal memilih karangan karangan yang akan dipakai di sekolah-sekolahbumiputera yang akan dijadikan bacaan rakyat. Dealam persiapannya, disamping mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang dirasakan perlu untuk anak anak, orang dewasa, juga mendidik orang-orang yang berbakat dalam bahasa (bahasa melayu, jawa, sunda, dan sebagainya). Karena pekerjaan komisi itu semakin bertambah banyak, maka pada tanggal 22 september 1917 komisi itu di ubah namanya menjadi badan resmi dengan nama “Kantoor voor de Volkslektuur” (Kantor untuk Bacaan Rakyat) atau Balai Pustaka.
Pada tahun 1918 Balai Pustaka mendirikan taman pustaka di mana-mana, terutama untuk bacaan yang berbahasa melayu.akibatnya mulailah masa terbitnya roman-roman balai pustaka. Sejak itu bahasa melayu makin popular dalam masyarakat Indonesia.